ផ្ទាំងចម្លាក់ឥន្ទ្រាភិសេកនៅប្រាសាទបាយ័ន ដោយៈ ក្រុមស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧

July 14, 2020 Yin Po 0

ប្រាសាទបាយ័នកសាងនៅក្នុងរាជចក្រពត្រាធិរាជ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ ដែលមានចម្លាក់ក្រឡោតទាបឆ្លាក់នៅតាមថែវខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ព្រមទាំងចម្លាក់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅតាមផ្ដែរ ហោរជាងនិង សសរ។
មានចម្លាក់មួយផ្ទាំងឆ្លាក់នៅថែវខាងក្រៅ ទិសខាងលិចស្លាបខាងជើង រៀបរាប់អំពីក្បួនដង្ហែរបស់ព្រះមហាក្សត្រ …