ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពបិទជើងហោះហើរ ពីម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូនេស៊ីតាមសំណើរបស់ក្រសួង សុខាភិបាល

July 27, 2020 Yin Po 0

ដោយក្រសួងសុខាភិបាលយល់ឃើញថា ក្នុងរយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជាមាន​ការកើន​ឡើងគួរឱ្យបារម្ភចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ ហើយអ្នកឆ្លងភាគច្រើនជាករណី​នាំ​ចូល​មក​ពីបរទេស ពិសេសគឺចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ ដោយយល់ឃើញ​ពីក្តីបារម្មណ៍បែបនេះ ទើបក្រសួង​សុខាភិ​បាលបានលើកជាសំណើដាក់ជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល …